Category Archives: Hướng dẫn

Tool / bộ cài / Support

Các bản cập nhật hôm nay: – HTKK (mới nhất) – Lưu ý khi cài HTKK – HTKK 3.1.7 (xem các tờ khai từ T12/2014 trở về trước) – Java 6.21 (Thuế) – Java 6.30 (Thuế) – Config Java (Thuế) – Java 7.67 (Thuế) – Java 7.79 (Thuế) – Java 6.45 (Hải Quan) – Java 7.3 (Hải quan, cập nhật danh sách công) – Java 8.131 (DKKD qua mạng) => hướng dẫn fix java trang DKKD qua […]

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT

Phần 1 – Hướng dẫn sử dụng Menu hệ thống hóa đơn điện tử VNPT Menu Hệ thống bao gồm: Mẫu hóa đơn đăng ký: Kiểm tra xem hóa đơn khi lên hệ thống có bị lệch dòng hay không Chữ ký số: Kiểm tra số serial trên giấy chứng nhận và hệ thống hóa đơn điện […]